Κρανιός (Argyrosomus regius) ανήκει στην οικογένεια των Σκιαινίδων.

Διατίθεται σε μικρότερες ποσότητες από τσιπούρα και λαβράκι.